• MATLAMAT

Matlamat seminar ini adalah untuk berkongsi cara-cara pengajaran yang terkini serta bersesuaian untuk  meningkatkan kualiti pembelajaran dikalangan pelajar-pelajar Pra-univesiti/ matrikulasi.

 • OBJEKTIF

Di antara objektif seminar kebangsaan pendidikan Pra-Universiti ini ialah : 

 1. Membincangkan isu-isu utama dalam pendidikan Pra Univeristi/Matrikulasi.
 2. Berkongsi teori-teori dan amalan-amalan terbaik dan terkini dalam aspek pengajaran.
 3. Meningkatkan kualiti pembelajaran Pra Universiti/Matrikulasi.
 4. Mendedahkan diri kepada isu semasa dan perkembangan terkini dalam aspek pengajaran.
 5. Membincangkan tentang cabaran-cabaran yang sedang dan bakal dihadapi dalam bidang pengajaran.

 

 • TEMA PROGRAM
 1. Ke Arah Kecemerlangan Pendidikan Pra Universiti/Matrikulasi.
 2. Sub tema ialah
  1. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025
  2. Pendidikan Sains (Matematik, Fizik, Kimia dan Biologi)
  3. Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa kedua/asing

 

 • SASARAN

Guru-guru atau pensyarah daripada sekolah, program Pra-Universiti/Matrikulasi dan Universiti di Malaysia.