Tema Utama:

Tradisi Islam Melayu Mendepani Krisis Kemanusiaan Serantau

Islam-MalayTradition Facing the Regional Humanitarian Crisis

 

All research and studies that can have an impact and contribution to the community, especially in the Malay World that can strengthen regional networks and cooperation in the following fields:/ Tema ini akan dibincangkan lanjut dalam pelbagai aspek dan bidang yang lain yang mewakili sub-tema berikut:

 

 • Al-Quran and Al-Hadith / Al-Quran dan al-Hadith

 • Aqidah and Islamic Thought / Akidah dan Pemikiran Islam

 • Islamic History and Civilazation / Sejarah dan Tamadun Islam

 • Da’wah and Human Development / Dakwah dan Pembangunan Insan

 • Usul al-Fiqh

 • Islamic Management / Pengurusan Islam

 • Islamic Economics / Ekonomi Islam

 • Siasah Syar‘iyyah / Politik Islam

 • Law and Islamic Management / Undang-undang dan Pentadbiran Islam

 • Tarbiyah and Islamic Education / Tarbiyah dan Pendidikan Islam

 • Islamic Finance and Muamalat / Kewangan Islam dan Mualamat

 • Islam and Science (Astronomy, Studies of Star and etc) Islam dan Sains (Astronomi, Kajian Bintang Dll)

 • Study of Malay World Manuscript / Kajian Manuskrip Alam Melayu

 • Halal

 • Mosque Management and Islamic Architecture / Pengurusan Masjid dan Seni Bina Islam

 • Religion, Media & Communication / Agama, Media & Komunikasi

 • Philanthropy