Maklumat lengkap dan penghantaran penyertaan boleh dibuat di pautan berikut : https://sites.google.com/view/seminar-pendidikan-2023/utama